Halm, hö och kraftfoder

Hästen kan inte bara äta gräs, utan den behöver också vissa tillskott, i alla fall under vintern eller om betet är mycket magert. En häst som inte arbetas särskilt mycket behöver inte lika mycket foder, men en äldre häst som lätt tappar hull kan behöva lite större portioner.

Vad äter hästen egentligen?

När det gäller hästens foder äter den grovfoder som hö, ensilage och halm men även gräs. Hästen kan också äta kraftfoder som havre, pellets eller olika foderblandningar. Hästen behöver en balanserad foderstat som är uträknad efter just den aktuella hästens förutsättningar för att må bra. Man måste också se till fodrets innehåll av vitaminer samt mineraler. Kanske behöver man lägga till ett eller annat tillskott.

Är halm en bra basföda?

Överlag är halm ingen bra basföda för hästar. Det kan dock vara nyttigt för hästar som behöver något extra att tugga på. Om hästen står på box länge gör halmen att den har sysselsättning, samtidigt som halm också värmer bra. Om hästen har fri tillgång på halm kan den dock lägga på sig en del i vikt om man inte håller koll. Att begränsa mängden kan alltså vara klokt.