Hästen och gräs

De allra flesta känner till att hästar äter gräs. Men hur mycket gräs går åt och mår alla hästar bra av det?

Hur mycket gräs äter hästen?

En häst äter större delen av dygnet. Det är nämligen som så att hästar i det vilda i stort sett äter 18 timmar varje dygn. Det går med andra ord åt en hel del gräs. Om man har en hästflock som ska gå på sommarbete krävs flera hektar med väl uppväxt gräs för att det ska räcka.

Kan alla hästar äta gräs?

De allra flesta hästar kan äta gräs men det kan finnas gränser för hur mycket de kan äta. Vissa hästar blir allt för tjocka om de äter gräs en hel sommar, och de kan behöva gå på ett magrare bete. Andra hästar får fång om de äter för mycket gräs och det kan sluta riktigt allvarligt.

Hästen och giftiga växter

När hästen betar kan man som ägare känna sig lite orolig för att den ska få i sig giftiga växter. Hästar är i regel väldigt bra på att skilja ut vilka växter som är giftiga men den kan såklart göra misstag. Att gå igenom hagen innan hästen släpps in kan vara klokt.