Skaderisker för ryttare

I stallet är det inte bara hästen som kan skada sig. Som hästmänniska och ryttare är man också utsatt. Man måste ha i åtanke att man sysslar med hästar som är stora och starka. I stallet förekommer dessutom en hel del olika arbetsuppgifter som kan innefatta arbete med vassa föremål eller tunga lyft.

Sparkar och bett

Säg den ryttare eller hästmänniska överlag som aldrig råkat ut för en spark eller ett bett från en häst. Även om det inte är ett hårt bett kan det göra ont. Att bli sparkad av en häst kan bli allvarligt om sparken träffar fel. En hästspark som träffar benet leder i regel till ett blåmärke och man kan också få mjukdelsskador. Ett bett från en häst leder också ofta till blåmärken.

Avramlingsskador

Hästar är stora djur och man kan skada sig rejält om man ramlar av. Det spelar inte så stor roll om farten är hög eller om hästen nästan står stilla. Om man landar olyckligt kan man råka ut för benbrott, skallskador eller andra allvarliga saker. Ibland klarar man sig undan helt oskadd. Ett riktigt olyckligt fall kan dock sluta i att man avlider. En ridhjälm samt en säkerhetsväst är riktigt bra, men de ger inget hundraprocentigt skydd.

Skador vid stallarbete

Det är inte bara när man hanterar hästen man kan skadas. Det förekommer också att man kommer till skada i samband med att man till exempel verkar hovar, eller när man ska göra en så enkel sak som att skära upp en höbal. Att slinta med en kniv kan hända vem som helst. Man kan också göra sig illa i ryggen om man lyfter fel vid mockning eller andra sysslor.